Hoppa till innehåll

Anmälan SFI-anmälan

Utbildning i Svenska För Invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv.

Alla obligatoriska fält är markerade med en asterisk ( ).

Presentationsspråk

Välj språk / Select language

Personuppgifter (Obligatorisk)

Språk (Obligatorisk)

Invandringsorsak (Obligatorisk)

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (Obligatorisk)

Finns betyg/ämnesförteckning från hemlandet

Universitet eller högskoleutbildning

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (Obligatorisk)

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Syfte till utbildning

Mål med studierna (Obligatorisk)

Yrkeserfarenhet från hemlandet (Obligatorisk)

Nuvarande sysselsättning (Obligatorisk)

Nuvarande yrke (Obligatorisk)

Önskemål om studieform och skola (Obligatorisk)

Arbete under studietiden (Obligatorisk)

Kommer du att arbeta under studietiden?

Läser du och skriver på ditt modersmål

Kan du läsa och skriva på ditt modersmål?

Kan du alfabetet? (a, b, c, d)

Kan du läsa och skriva med alfabetet? (a, b, c, d)

Etableringsprogram

Egna tillägg och kommentarer

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun.


Kontakt

För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med Täby kommuns personuppgiftsombud hittar du mer information om hur du gör här, www.taby.se/personuppgifter.

Godkänn hantering av personuppgifter