Hoppa till innehåll

Information om personuppgiftsbehandling

KCNO kan komma att dela betyg och kurshistorik med annan huvudman om du flyttar och påbörjar studier någon annan stans.

När du registrerar dig i denna digitala e-tjänst, sparar vi, KCNO, org nr 212000-0118, de uppgifter som du lämnar om dig själv. De sparas och behandlas i databasen Alvis. Uppgifterna hämtas från Skatteverket. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig för identifikation, uppföljning och statistiska ändamål samt för att kunna ge dig information i ditt ärende. Aktörer som kan komma att ta del av dina uppgifter är till exempel CSN, Betygsdatabasen, Skolverket, andra huvudmän och anordnare/skolor. Mer om våra behandlingar kan du läsa på taby.se/personuppgifter