Hoppa till innehåll

Information om personuppgiftsbehandling

När du registrerar dig i denna digitala e-tjänst, sparar vi, Kunskapscentrum Nordost, org nr 212000-0118, de uppgifter som du lämnar om dig själv. De sparas och behandlas i en databas Alvis, uppgifterna hämtas från Skatteverket. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation, uppföljning och statistiska ändamål samt för att kunna ge dig information i ditt ärende. Aktörer som kan komma att ta del av dina uppgifter är t ex CSN, Betygsdatabasen, Skolverket, andra huvudmän och anordnare. Mer om våra behandlingar kan du läsa har www.taby.se/personuppgifter