Hoppa till innehåll

Uppdatering gällande möjligheten att utfärda slutbetyg

På grund av det rådande läget med COVID -19 har regeringen beslutat att ytterligare förlänga möjligheten att ta ut slutbetyg efter 1 juli 2021.

Regeringen har bestämt att slutbetyg får utfärdas fram till och med den 1 juli 2025. Det här innebär att om du har kurser enligt den förra kursplanen, där det exempelvis heter Svenska A och Svenska B och betygen är i skalan från MVG till IG, behöver du ta ut ditt slutbetyg senast 1 juli 2025. Om du inte tar ut ditt slutbetyg i god tid före 1 juli 2025 riskerar du att förlora de kurser du har i gamla systemet. Det här behöver du göra oavsett om du ska läsa vidare eller inte. För att ta ut ditt slutbetyg behöver du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare på KCNO två veckor innan vi kan utfärda ditt slutbetyg.

Vid beställning av slutbetyg ska alla betygen vara registrerade i vårt system. Detta kan du kontrollera via ditt studerandekonto på vår hemsida.

De elever som är berörda av detta är de som har dokumentet "Samlat betygsdokument" från gymnasiet eller vuxenutbildning, alltså det som är föregångaren till dagens "Utdrag ur betygskatalog"