Hoppa till innehåll

Nivåtester

Hur gör jag ett nivåtest och vilka ämnen kan jag testa?

Du kan göra nivåtest för svenska som andraspråk, matematik och engelska. Anmälan sker genom överenskommelse med någon av våra studie- och yrkesvägledare via telefon, mejl eller vid ett möte. Testet tar cirka två timmar. Testresultat och startnivå får du några dagar efter avslutat test. Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen.

Hur vet jag vilken ny kurs som motsvarar den "gamla" som jag har läst, till exempel "naturkunskap A"?

Kurserna på gymnasial nivå har bytt namn och/eller poäng och har i vissa fall ersatts av helt nya kurser.

I dokumentet nedan, "Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter", kan du läsa vilka ämnen som motsvarar det gamla kurssystemet.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter.pdf (142,82 KB) 

Jag har IG i matematik B. Hur vet jag vilken matematikkurs jag ska läsa enligt det nya systemet?

Om du har läst matematik enligt det gamla systemet gäller följande:

Matematik 1 (a, b, c) – matematik A

Matematik 2 (a, b, c)- matematik B

Matematik 3 (b, c) – matematik C

Matematik 4 -matematik D

Matematik 5 – matematik E

a-spåret är knutet till yrkesutbildning

b-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora

c-spåret är inriktat mot naturvetenskap eller teknik