Hoppa till innehåll

Byta komvux-skola, avsluta eller avbryta komvux-studier

Jag vill avbryta kursen. Hur gör jag?

Meddela skolan där du läser att du vill avbryta kursen. Kontakta även CSN och meddela detta i fall du har ansökt om studiemedel.

Jag vill byta skola eller studiesätt, Kan jag göra det?

Du kan byta kurs eller skola om din kurs inte startar. Men du kan inte byta skola eller kurs under pågående kurs. I så fall behöver du göra en ny ansökan. Du kan däremot byta från klassrum till distans eller från dagkurs till kvällskurs på samma skola.

Jag vill förlänga den kurs jag läser nu. Hur gör jag?

Om du behöver förlänga din kurs kontakta i första hand din lärare och skola. Observera att en förlängning av kurs kan påverka CSN.

jag vill lämna återbud till kursen. Hur gör jag?

Så länge vi inte har behandlat din ansökan kan du logga in på mina sidor på ansökningswebben och lämna återbud. Om din ansökan har blivit behandlad behöver du kontakta oss och meddela att du vill avstå från kursen. Om du redan har blivit antagen till kursen innebär det att skolan har hunnit registrera dig och därför behöver du kontakta skolan och tacka nej till kursen.