Hoppa till innehåll

Ansökan Komvux

Finns det restplatser kvar? Kan jag anmäla mig till dem efter sista ansökningsdatum?

Nej, vi erbjuder inte restplaster eftersom vi inte tar emot sena ansökningar. Du måste ansöka till nästa kursstart.

Får jag läsa i högre studietakt för att hinna söka till nästa ansökningstillfälle på högskola eller yrkeshögskola?

Vi beviljar upp till 20 poäng per vecka, vilket motsvarar heltidsstudier. Läser du kursen på 10 veckor så motsvarar 200 poäng heltid och i fall du läser kursen på 5 veckor blir heltid 100 poäng. I vissa fall beviljar vi upp till 25 poäng per vecka, vilket ger 250 poäng på 10 veckor och 125 poäng på 5 veckor. 

Får jag söka om en kurs som jag tidigare fått IG/F i?

Ja, du får ansöka igen. Har du fått ”F”  tidigare  vuxenutbildningen så kan du oftast räkna med att få läsa om kursen. Får du ”F” för andra gången kommer vi att behöva komma i kontakt med dig och ta reda på hur dina förutsättningar ser ut. Därefter fattar vi beslut om du får läsa om kursen.

Du kan också kontakta din skola där du fick ”F” betyget och anmäla dig till en kostnadsfri prövning.

Hur kan jag komplettera med mina betyg?

Du kan komplettera med dina betyg genom att skanna in och ladda upp dem på ditt studerandekonto under ”Mina bilagor”. Du kan även posta en kopia på dina originalbetyg till KCNO. Betygen ska vara oss tillhanda senast fem veckor före kursstart.

Hur ska jag göra om kursen jag har sökt inte startar?

Om kursen du har sökt inte startar behöver du snarast kontakta oss för att vi ska kunna erbjuda dig motsvarande kurs hos en annan anordnare.

Hur ska jag skaffa inloggning till mitt konto hos er?

Du får användarnamn och lösenord när du registrerar dig på ansökningswebben. Du loggar in via länken nedan.

Logga in på Alvis 

Jag har glömt mitt lösenord. Hur får jag ett nytt?

Om du har glömt ditt lösenord kan du själv beställa ett nytt på ansökningswebben. Ange ditt personnummer under fliken Glömt lösenord? Du får ett nytt lösenord skickat till din e-post eller via sms.

Jag kan inte se mina betyg på antagning.se. Måste jag skicka mina betyg på papper?

Om du har läst din kurs hos oss behöver du inte skicka ditt betyg i pappersform till antagningen. När vi får betyget från skolan rapporterar vi det till nationella betygsdatabasen. Det är först när du har gjort en anmälan till högskolan som dina betyg ska synas. Det kan dock dröja ett par dagar från anmälan tills du kan se betyget under dina meriter. Det är ditt ansvar att kontrollera att betyget har kommit in till betygsdatabasen.

Jag planerar att flytta till en av KCNOs kommuner. Kan jag göra en ansökan hos er innan jag blir folkbokförd?

Ja, du kan ansöka om studier hos en av våra kommuner men din ansökan kommer inte att bli behandlad förrän du har folkbokfört dig hos oss. Du gör din ansökan på vår ansökningswebb och enligt våra ansökningstider.

Kan jag läsa på distans om jag under tiden bor utomlands?

Om du är folkbokförd hos en av våra kommuner kan du läsa kursen även om du befinner dig utomlands. En förutsättning är att du har möjlighet att komma till skolan för att göra slutprovet. I vissa fall kan du ta kontakt med till exempel en svensk skola utomlands och fråga om de kan bevaka slutprovet. Ta kontakt med din skola för att ta reda på hur ni kan lösa detta. Om du inte har någon möjlighet att komma till slutprovet eller inte har någon provvakt utomlands så blir det inte möjligt att genomföra kursen.

Kan jag studera hos er om jag är folkbokförd i en annan kommun?

För att läsa hos oss måste du få godkännande från din hemkommun. Du behöver göra din ansökan på vår ansökningswebb. Skriv ut din ansökan och lämna hos din hemkommun som bestämmer om du får läsa hos oss.

Kan jag söka komvuxutbildningar i en annan kommun?

Ja, om utbildningen inte finns i vårt eget utbud. Ansökan och dina tidigare betyg skickar du till vår adress som du hittar under rubriken ”Kontakt”. Skriv gärna också ett kortare brev där du förklarar mål med den sökta utbildningen.

Kan jag söka till en högre kurs innan jag har fått godkänt betyg i den underliggande kursen, kan jag till exempel söka till SVA 2 när jag läser SVA 1?

Ja, du kan söka högre kurs trots att du läser underliggande kurs. Du kan i så fall bli beviljad den högre kursen under förutsättning att du bli godkänd på den underliggande kursen.

Kostar det något att läsa hos er?

Nej, det kostar inget att läsa vuxenutbildning. Du betalar dock för litteratur och annat material som behövs för kursen.

När får jag veta om jag är antagen till en kurs?

Du kan följa status på din ansökan genom att logga in på ditt studerandekonto på ansökningswebben. Senast fyra veckor före kursstart kan du se om du har blivit beviljad utbildningen eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad får du kallelse från skolan cirka en till två veckor före kursstart.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är öronmärkta pengar som finansierar en del av vuxenutbildningen. Vill du veta mer om yrkesvux kan du kontakta oss.

Varför för jag ett sms eller mejl från er att mina betyg saknas?

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi få mer information om bland annat din tidigare utbildning, vilka kurser du har läst, hur många gymnasiepoäng du redan har läst och om du har eventuella förkunskaper. Utifrån din tidigare utbildningsbakgrund kan vi även bedöma om du är prioriterad att läsa just den kurs eller de kurser du har sökt.

Vem får söka lärlingsutbildning?

Vissa yrkesinriktningar kan du söka som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 % av utbildningen sker på arbetsplatsen och du har stöd av en handledare. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund.

Vilka betyg ska jag skicka in?

Du ska skicka alla dina tidigare betyg. Det kan vara grundskolebetyg, gymnasiebetyg samt eftergymnasiala betyg beroende på hur mycket du hittills har studerat.

Vilken kurslitteratur ska jag ha?

Information om kurslitteratur, hur du ska komma igång med dina studier samt schema får du från den skola där du blivit beviljad kursen. Vänd dig till skolan om du har frågor om detta.